Customs Compliance Review

 • Identik dengan Audit Kepabeanan
 • Mengetahui Kesesuaian Data VS Peraturan
 • Mengetahui potensi tagihan audit kepabeanan
 • Kesempatan memperbaiki data 

Ketahui lebih lanjut

Customs Audit Assistance

 • Pendampingan selama proses Audit Kepabeanan
 • Penyiapan data audit kepabeanan
 • tanggapan dan sanggahan audit kepabeanan

Custom Training / Coaching

 • Pemahaman peraturan kepabeanan
 • memperlancar proses kepabeanan
 • meminimalisir pelaggaran kepabeana

 

IT Inventory Assistance

 • IT Inventory System Review 
 • IT inventory sesuai kebutuhan perusahaan 
 • IT inventory sesuai kriteria beacukai 
 • IT inventory berfungsi sebagai early warning system

Customs Assistance

·Bantuan konsultasi kepabeanan secara Periodik / Insidentil