Jasa Kepabeanan

Customs Compliance Review


 • Identik dengan Audit Kepabeanan
 • Mengetahui Kesesuaian Data VS Peraturan
 • Mengetahui potensi tagihan audit kepabeanan
 • Kesempatan memperbaiki data 


Hubungi Kami

Customs Audit Assistance 


 • Pendampingan selama proses Audit Kepabeanan
 • Penyiapan data audit kepabeanan
 • tanggapan dan sanggahan audit kepabeanan

Custom Training / Coaching 


 • Pemahaman peraturan kepabeanan
 • memperlancar proses kepabeanan
 • meminimalisir pelaggaran kepabeana


IT Inventory Assistance 


 • IT Inventory System Review 
 • IT inventory sesuai kebutuhan perusahaan 
 • IT inventory sesuai kriteria beacukai 
 • IT inventory berfungsi sebagai early warning system


Customs AssistanceBantuan konsultasi kepabeanan secara Periodik / Insidentil

Hubungi Kami